เครื่องคิดเลข

โครงการ th.techinfus.com แสดงเครื่องคิดเลขที่ช่วยในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีส่วนในการพัฒนา แต่เครื่องคิดเลขไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถคำนวณว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในครัวเรือนมีปริมาณเท่าใดและคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

กล้องถ่ายวิดีโอ

โฮมเธียเตอร์

ศูนย์ดนตรี